دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه چرخ خیاطی

جعبه چرخ خیاطی

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۵۲ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1145A6
  •