دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیرینی خوری نقره

شیرینی خوری نقره

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است. کار دست ایران .

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد قطر ۳۳ سانتیمتر، قطر پایه ۱۳ سانتیمتر، ارتفاع ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1145A4
  •