دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تابلوی خط

تابلوی خط

متعلق به دایی آقای نجم الدین الهی همسر خانم توران مسگرزاده بوده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۱ ش
  • ابعاد ۵۷ × ۴۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A23
  •