دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آینه

آینه

متعلق به توران مسگرزاده که از همسرش آقای نجم الدین الهی به ایشان به ارث رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد اندازه آینه: ۳۱ × ۲۴ سانتیمتر، ارتفاع پایه آینه: ۳۱.۵ سانتیمتر، طول پایه آینه: ۳۵ سانتیمتر، قطر پایه ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A22
  •