دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آب پاش مسی

آب پاش مسی

متعلق به توران مسگرزاده که از همسرش آقای نجم الدین الهی به ایشان به ارث رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قطر بزرگ ۱۱ سانتیمتر، قطر کوچک ۶.۵ سانتیمتر، ارتفاع ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A21
  •