دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یک قاشق مسی برای نمکدان

یک قاشق مسی برای نمکدان

متعلق به توران مسگرزاده که از همسرش آقای نجم الدین الهی به ایشان به ارث رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد طول ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A20
  •