دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قندان نقره

قندان نقره

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است. کار دست زنجان، ایران.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد قطر در قندان ۱۰ سانتیمتر، قطر قندان ۱۰ سانتیمتر، ارتفاع ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A2
  •