دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پارچه

پارچه

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است. کار دست ایران.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۹۶ × ۲۰۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A15
  •