دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چهل تکه دوزی

چهل تکه دوزی

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده اکرم چایچی
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹۸ × ۹۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A13
  •