دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رومیزی

رومیزی

متعلق به توران مسگرزاده که از مادرشان خانم اکرم چایچی به ایشان به ارث رسیده است. جنس: ساتن.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹۵ × ۹۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها توران مسگرزاده
  • متعلق به مجموعه توران مسگرزاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1145A10
  •