دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم هریپسیمه با  همسر

خانم هریپسیمه با همسر

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۳ یا ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۷ × ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A97
  •