دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منزل هریپسیمه

منزل هریپسیمه

نفر سوم از چپ که به تیرک تکیه داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸ × ۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A92
  •