دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هریپسیمه با فرزندان

هریپسیمه با فرزندان

نفر اول از راست هریپسیمه است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۴۴ یا ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A90
  •