دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قاب عکس

قاب عکس

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد اندازه شیشه: ۲۳ × ۳۰ سانتیمتر، اندازه پایه : ۲۸ × ۵.۵ سانتیمتر، اندازه میله های کناری ۸.۵، ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A85
  •