دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرهنگ لغات ارمنی به ارمنی

فرهنگ لغات ارمنی به ارمنی

خانم هریپسیمه نام خود را در اولین صفحه آن نوشته اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۷ × ۱۱.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A58
  •