دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کتاب مقدس

کتاب مقدس

در انتهای این کتاب این اطلاعات ضبط شده است: من هریپسیمه آبراهامیانس و سرکیس بازیل در ۳۰ اوریل ۱۹۱۵ روز سه شنبه مقدس در کلیسای امریکایی ازدواج کردیم. خطبه عقد را آقای شولی جاری کرد. جشن عروسی در همان باغ برگزار شد ساقدوش وانسان خان و آقای آرام یقیائیان به عنوان برادر داماد. تولد فرزند اول : ۱۸ آوریل ۱۹۱۶ روز سه شنبه ساعت ۱ بامداد خداوند به ما یک فرزند پسر اعطا کرد که او را واچه ژیرار نامیدیم و در روز سرکیس مقدس توسط کشیش آواکیم غسل تعمیدش دادیم. ساقدوش وانسان خان. ۳ سپتامبر ۱۹۱۸ سه شنبه صبح ساعت ۵.۵ خداوند به ما یک دختر عطا کرد . در روز سرکیس مقدس غسل تعمید دادیم. نام او را نلی وآنجلینا نهادیم. ساقدوش وانسان خان. جمعه ۲۲ دسامبر ۱۹۲۲ خداوند به ما یک دختر عطا کرد. دختر نام گذاری نشده ما بعلت عفونت ششها در روز ۲۰ ژانویه ۱۹۲۳ فوت کرد و شنبه ساعت ۱۰ صبح بوسیله آقای شولر در اکبر اباد به خاک سپرده شد. اول جولای ۱۹۵۳ لیلی عزیزم آخرین کنسرتش را برگزار کرد. صبح بیدار و خودش لباس پوشید و همه کارهایش را انجام داد. ساعت ۶ تمام کرده بود. شوهرم در تلگرافخانه کار می کرد. پس از بسته شدن تلگرافخانه به مدت ۲۶ سال کار نکرد و از این موضوع خیلی دلتنگ بود. پس از مرگ دخترم هر شب آرزو می کرد که فرشته مرگ به سراغش بیاید. ۶ فوریه بود به قبرستان رفتیم. ۸ فوریه خیلی خوب بود. ۹ فوریه فوت کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷ × ۱۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1144A56
  •