دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت عروسی هریپسیمه

کارت عروسی هریپسیمه

دعوت نامه خانم مارتا آبراهامیان برای عروسی هریپسیمه و سرکیس بازیل در کلیسای آمریکایی. تاریخ ۱۰ [یا ۱۷] آوریل ۱۹۱۵ ساعت ۵:۳۰ بعداز ظهر

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۳ یا ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A52
  •