دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قراردادهای مالی و اجاره نامه ها

قراردادهای مالی و اجاره نامه ها

چند قرارداد مالی و اجاره نامه بین هریپسیمه و دیگران

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ اسفند ۱۳۲۰ ش تا ۲ فروردين ۱۳۲۶ ش
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A49
  •