دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه عاشقانه از همسر هریپسیمه به او

نامه عاشقانه از همسر هریپسیمه به او

نمای تفصیلی

  • آفریننده سرکیس کاراپت بازیل
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A45
  •