دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه خاطرات هریپسیمه

دفترچه خاطرات هریپسیمه

در این دفترچه هریپسیمه روزشمار حرکات نوزاد خود، واچیک، را آورده است. مثل زمان اولین خنده، حالات کودکی و نگرانی های مادرانه. اسامی حاضر در غسل تعمید در روز جشن سرکیس مقدس، ژیرایر، آنا، آریستاکس، مگردچیان

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۵ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A43
  •