دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه هریپسیمه آبراهامیان و سرکیس بازیل

نکاح نامه هریپسیمه آبراهامیان و سرکیس بازیل

اسامی مهمانان و شهود: مارتا آبراهامیانتس، پتروس د. ابراهامیانتس، مارتا ب. ابراهامیانتس ، مگرویچ ابراهامیانتس، وارتوهی ابراهامیانتس، چه ابراهامیانتس، سات. ابگاریانتس، سالومه پتروسیان، آلبریک پتروسیان، آرشاک د. سرکیسیان، ک.د سرکیسیان، تاگوهی بارسقیان، وارتوهی بارسقیان، یوگینه بارسقیان، آرمنوهی هاکوپیانتس، ک. هاکوپیانتس، م.م. آواکیانتس، س. گئورگیانتس

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ ق
 • یادداشت ها

  تاریخ ازدواج به تقویم ارامنه: ۳۰ آوریل ۱۹۱۵

 • ابعاد ۱۴ × ۱۷.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
 • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
 • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
 • تاریخ آپلود ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲ دى ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 1144A40
 •