دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لی لی در بستر مرگ

لی لی در بستر مرگ

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۷۲ یا ۱۳۷۳ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A135
  •