دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم هریپسیمه در یک مراسم ختم

خانم هریپسیمه در یک مراسم ختم

نفر پنجم از سمت چپ هریپسیمه است. خانم جوانی که روسری بر سر ندارد. در پشت عکس توسط خانم هریپسیمه این یادداشت امده است: این متن توسط من نوشته شد: بخواب عزیزم، بخواب آرام ، بخواب تا ابد، برو آنجا که همه باید برویم، برو در آغوش نجات دهنده ات خاموشی گزین، برو ساکن آنجا باش که نه درد و غم است، نه اندوه و نه اشک نه رنج، ولی بگذار با عشق تو زندگی کنیم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۲۴ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A108
  •