دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هریپسیمه پیش از ازدواج

هریپسیمه پیش از ازدواج

نمای تفصیلی

  • آفریننده آنتوان سوروگین
  • تاریخ حدود ۱۳۳۱ یا ۱۳۳۲ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A100
  •