دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه مهرماه خانم و قهرمان میرزا عین السلطنه، ۱۳۲۷ ق

نکاح نامه مهرماه خانم و قهرمان میرزا عین السلطنه، ۱۳۲۷ ق

نکاح نامه مهرماه خانم، دختر رحیم خان موگویی، و قهرمان میرزا عین السلطنه، پسر عزالدوله. مهریه از جمله شامل چهارصد تومان و یک جلد قرآن است. در صفحه آخر نکاح نامه، طلاق مهرماه خانم وعین السلطنه و پرداخت مهریه به وکالت رفعت السلطان به تاریخ بیست و دوم رمضان ۱۳۳۰ ق ثبت شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ ذی‌القعده ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۱۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1142A9
  •