دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه رضوان دخت جهاندار و خلیل شفایی، ۱۳۱۵ ش

نکاح نامه رضوان دخت جهاندار و خلیل شفایی، ۱۳۱۵ ش

نکاح نامه رضوان دخت جهاندار، دختر میرزا علی اکبر و بدرالسماء، و خلیل شفایی، پسر کاظم آقا و زهرا خانم، با مهریه به مبلغ پانزده هزار ریال.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۱۵ ش
  • ابعاد ۱۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1142A7
  •