دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه خاور خانم

وصیت نامه خاور خانم

وصیت نامه خاور خانم، دختر محمودخان کلانتر، همسر میرزا رضاقلی جراح باشی که مسائلی از قبیل تعیین وصی و وقف یک باب دکان در آن ذکر شده است. پس از مرگ یکی از وصی ها، این وصیت نامه تغییر می‌کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۳۲ × ۴۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1142A5
  •