دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

روکرسی مخمل

روکرسی مخمل

متعلق به ملوک اشراقی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴۳ × ۱۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۴ دى ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1142A17
  •