دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه احمد مطیع السلطنه

نامه احمد مطیع السلطنه

نامه معذرت خواهی احمد مطیع السلطنه برای عدم حضورش درمراسم عروسی

نمای تفصیلی

  • آفریننده احمد مطیع السلطنه (مجموعه بیانی)
  • تاریخ ۷ رجب ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1142A10
  •