دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سوره یاسین

سوره یاسین

دست نوشته ای از سوره یاسین؛ سه آیه آخر آن نوشته نشده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹.۵ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
  • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ آبان ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1141A11
  •