دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو مرد و یک سگ

دو مرد و یک سگ

این عکس متعلق به مجموعه عکس هایی است که عبدالله میرزا همسر نزهت الملوک گرفته و یا در برخی عکس ها که خود حضور دارد دوربین را به شخص دیگری داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها سالور
  • متعلق به مجموعه مریم سالور
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1140A70
  •