دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاسه و بشقاب

کاسه و بشقاب

جنس: شیشه. به سفارش کامل تبریزی که تاجر بوده و این گونه کالاها را وارد می کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قطر بشقاب ۱۹، کاسه : ۱۵.۵ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها سالور
  • متعلق به مجموعه مریم سالور
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1140A7
  •