دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نفر دوم از راست محمد باقر میرزا اعتضادی، پسر محمد حسن میرزا معتضد السلطنه است؛ دیگران ناشناخته.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  این عکس متعلق به مجموعه عکس هایی است که عبدالله میرزا همسر نزهت الملوک گرفته و یا در برخی عکس ها که خود حضور دارد دوربین را به شخص دیگری داده است.

 • مجموعه ها سالور
 • متعلق به مجموعه مریم سالور
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1140A62
 •