دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میوه و شیرینی خوری

میوه و شیرینی خوری

جنس: شیشه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۳۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سالور
  • متعلق به مجموعه مریم سالور
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1140A6
  •