دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو مرد در کنار اتوموبیلی در برف

دو مرد در کنار اتوموبیلی در برف

این عکس متعلق به مجموعه عکس هایی است که عبدالله میرزا همسر نزهت الملوک گرفته و یا در برخی عکس ها که خود حضور دارد دوربین را به شخص دیگری داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها سالور
  • متعلق به مجموعه مریم سالور
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1140A51
  •