دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قلمدان

قلمدان

شامل: پوشش قلمدان، قلمدان، قیچی مخصوص زدن نوک، زیر قلم برای فاق زدن، جادواتی . جنس قلمدان چوب است و کار چین می باشد. جنس جلد یا همان پوشش قلمدان ابریشم است واحتمالا کار چین.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد پوشش قلمدان ۸ × ۲۶ سانتیمتر، قلمدان ۳.۵ × ۲۴ سانتیمتر. قیچی: ‌۱۶.۵ سانتیمتر، زیر قلم ۱ × ۱۰ سانتیمتر، جادواتی ۲۲ × ۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سالور
  • متعلق به مجموعه مریم سالور
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۷ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1140A2
  •