دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آینه سفره عقد

آینه سفره عقد

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد اندازه قاب ۹۲ × ۱۵۰، اندازه آینه : ۹۲ × ۶۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سالور
  • متعلق به مجموعه مریم سالور
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1140A15
  •