دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهر کوکب خانم

مهر کوکب خانم

مهر کوکب خانم مادرنزهت الملوک. جنس مهر ازبرنج.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱.۸ × ۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها سالور
  • متعلق به مجموعه مریم سالور
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1140A12
  •