دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرانک سالور

فرانک سالور

دختر نزهت الملوک و عبدالله میرزا سالور

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  این عکس متعلق به مجموعه عکس هایی است که عبدالله میرزا همسر نزهت الملوک گرفته و یا در برخی عکس ها که خود حضور دارد دوربین را به شخص دیگری داده است.

 • مجموعه ها سالور
 • متعلق به مجموعه مریم سالور
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۷ مهر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1140A105
 •