دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا منصور شیخ الاسلام به میرزا حسن شیخ الاسلام

میرزا منصور شیخ الاسلام به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه میرزا منصور شیخ الاسلام از تهران به پسر برادرش میرزا حسن شیخ الاسلام از قزوین درباره رابطه بین میرزا حسن و پدرش میرزا مسعود شیخ الاسلام. همچنین نویسنده از میرزا حسن تقاضا می کند که از جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان بخواهد که بین او و برادرش میرزا بزرگ وساطت کند.

نمای تفصیلی

 • آفریننده آقا میرزا منصور شیخ الاسلام
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۳/۵ × ۷ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۱ × ۲۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1139A73
 •