دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو نامه از اشرف السلطنه

دو نامه از اشرف السلطنه

دو نامه از اشرف السلطنه که یکی در مورد رفتن به عروسی در قزوین است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده اشرف السلطنه (مجموعه بهرام شیخ الاسلامی)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1139A71
  •