دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

[صدرالاسلام؟] به میرزا حسن شیخ الاسلام

[صدرالاسلام؟] به میرزا حسن شیخ الاسلام

شاید نویسنده صدرالاسلام باشد که بسیار به مراسم زورخانه علاقه داشت.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1139A68
  •