دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

[میرزا محمود شیخ الاسلام؟] به میرزا حسن شیخ الاسلام

[میرزا محمود شیخ الاسلام؟] به میرزا حسن شیخ الاسلام

فرستنده نامه (شاید میرزا محمود شیخ الاسلام) به میرزا حسن شیخ الاسلام توضیح می دهد که چرا هنوز قدک البوشهری که وی خواسته بود برایش فرستاده نشده.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ جمادی‌الاول [--۱۳]
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1139A66
  •