دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا بزرگ شیخ الاسلام به جهان آرا حاجیه خانم

میرزا بزرگ شیخ الاسلام به جهان آرا حاجیه خانم

میرزا بزرگ شیخ الاسلام به همسرش جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان.

نمای تفصیلی

  • آفریننده آقا میرزا بزرگ شیخ الاسلام
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1139A61
  •