دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا مفید شیخ الاسلام به میرزا بزرگ شیخ الاسلام

میرزا مفید شیخ الاسلام به میرزا بزرگ شیخ الاسلام

نامه میرزا مفید شیخ الاسلام از تهران به پسر بزرگش میرزا بزرگ شیخ الاسلام در محمود آباد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده آقا میرزا مفید شیخ الاسلام
  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۲۳.۵ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1139A49
  •