دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنجاق سینه

سنجاق سینه

متعلق به افسرالملوک شیخ الاسلامی، دختر نیمتاج (تاج السادات) شیخ الاسلامی و میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج) و همسر میر سید علی خان شیخ الاسلامی.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۴.۵ × ۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1139A2
  •