دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسرالملوک شیخ الاسلامی

افسرالملوک شیخ الاسلامی

پرتره از افسرالملوک شیخ الاسلامی، دختر نیمتاج (تاج السادات) شیخ الاسلامی و میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج)؛ و همسر میر سید علی خان شیخ الاسلامی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1139A180
  •