دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباسقلی خان بهلول به میرزا حسن شیخ الاسلام

عباسقلی خان بهلول به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه عباسقلی خان بهلول، همسر بلقیس خانم به میرزا حسن شیخ الاسلام، در زمانی که در کربلا بوده. راجع به مطالب مختلف و سلام رساندن بسیاری از زنان خانواده به ایشان.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عباسقلی خان بهلول
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۲۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1139A171
  •