دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جشن به افتخار احمد شاه در سفارت روسیه

جشن به افتخار احمد شاه در سفارت روسیه

عکس یادگاری که در جشنی که به افتخار احمدشاه قاجار در سفارت روسیه برپا شده گرفته شده است. در تصویر اول از این سری میرزا حسن شیخ الاسلام پرتره احمد شاه قاجار را در دست گرفته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۲۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1139A120
  •