دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

[ربابه خانم؟] به میرزا حسن شیخ الاسلام

[ربابه خانم؟] به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه از (احتمالا) ربابه خانم دختر میرزا محمود شیخ الاسلام به میرزا حسن شیخ الاسلام راجع به درآمد محمود آباد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ربابه خانم
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۹ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1139A102
  •